Pre-Fall 2018

Hussein Chalayan

12/03/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Hussein Chalayan
Nhiếp ảnh:
courtesy of Chalayan

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS