Spring 2018 Ready-to-wear

Humberto Leon, Carol Lim và Spike Jonze

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Humberto Leon, Carol Lim và Spike Jonze
Nhiếp ảnh:
Brigitte Lacombe / Courtesy of Opening Ceremony

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS