Fall 2018 Couture

Guo Pei

15/08/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Guo Pei

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS