Spring 2018 Ready-to-wear

Gilles Mendel

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Gilles Mendel
Nhiếp ảnh:
Courtesy of J Mendel

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS