Pre-Fall 2018

Gilles Mendel

08/01/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Gilles Mendel
Nhiếp ảnh:
Courtesy of J. Mendel

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS