Spring 2017 Ready-to-Wear

Gildas Loaëc

29/09/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Gildas Loaëc
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Pierpaolo Ferrari

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS