Resort 2018

Georgina Chapman và Keren Craig

29/06/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Georgina Chapman và Keren Craig
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Marchesa Notte

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS