Spring 2018 Ready-to-wear

Georgia O’Keeffe và Rosetta Getty

19/09/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Georgia O’Keeffe và Rosetta Getty
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Rosetta Getty

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS