Fall 2107 Couture

Francesco Scognamiglio

20/07/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Francesco Scognamiglio
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Francesco Scognamiglio

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS