Pre-Fall 2018

Fran Stringer

08/01/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Fran Stringer
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Pringle of Scotland

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS