Fall 2018

Fall 2018 Ready-to-wear

02/05/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Léa Dickely và Hung La
Nhiếp ảnh:
Esther Theaker / Courtesy of Kwaidan Editions

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS