Fall 2018

Fall 2018 Ready-to-wear

02/05/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Christophe Lemaire và Sarah-Linh Tran
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Lemaire

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS