Fall 2018

Fall 2018 Ready-to-wear

02/05/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Pamela Skaist-Levy và Gela Nash-Taylor
Nhiếp ảnh:
Rom Jacob Bokobza / Courtesy of Pam & Gela

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS