Fall 2018

Fall 2018 Ready-to-wear

02/05/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Mijia Zhang và Wei Lin
Nhiếp ảnh:
Leslie Zhang/ Courtesy of PH5

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS