Fall 2018

Fall 2018 Ready-to-wear

02/05/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Telfar Clemens
Nhiếp ảnh:
Jason Nocito / Courtesy of Telfar

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS