Fall 2018

Fall 2018 Ready-to-wear

16/03/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Barbara Tfank
Nhiếp ảnh:
Kevin Sturman / Courtesy of Barbara Tfank

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS