Fall 2018

Fall 2018 Ready-to-wear

16/03/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Jason Wu
Nhiếp ảnh:
Kevin Tachman / Courtesy of Boss

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS