Fall 2018

Fall 2018 Ready-to-wear

16/03/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Carolina Herrera
Nhiếp ảnh:
Monica Feudi / indigital.tv

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS