Fall 2018

Fall 2018 Ready-to-wear

16/03/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
David Koma
Nhiếp ảnh:
Marcus Tondo / Indigital.tv

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS