Fall 2018

Fall 2018 Ready-to-wear

16/03/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Derek Lam
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Derek Lam 10 Crosby

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS