Fall 2018

Fall 2018 Ready-to-wear

16/03/2018

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Giambattista Valli
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Giamba

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS