Fall 2017

Fall 2017 Ready - to - wear

15/02/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Norma Kamali
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Norma Kamali

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS