Fall 2017

Fall 2017 Ready - to - wear

15/02/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Nicky Zimmermann
Nhiếp ảnh:
Monica Feudi / indigital.tv

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS