Fall 2017

Fall 2017 Ready - to - wear

21/02/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Donatella Versace
Nhiếp ảnh:
Marcus Tondo / Indigital.tv

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS