Fall 2017

Fall 2017 Ready - to - wear

21/02/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Alice Temperley
Nhiếp ảnh:
Kim Weston Arnold / Indig

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS