Fall 2017

Fall 2017 Ready - to - wear

03/08/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Johanna Ortiz
Nhiếp ảnh:
TIGRE ESCOBAR

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS