Fall 2017

Fall 2017 Ready - to - wear

03/08/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Ann-Sofie Back
Nhiếp ảnh:
Courtesy of BACK

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS