Fall 2017

Fall 2017 Ready - to - wear

03/08/2017

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Yang Li
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Yang Li

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS