Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

18/03/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
David Michael
Nhiếp ảnh:
Olga Nazarova

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS