Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

03/03/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Marie Mazelis
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Halston Heritage

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS