Fall 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

08/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Jenni Kayne
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Jenni Kanye

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS