Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

21/03/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Natalia Alaverdian
Nhiếp ảnh:
Courtesy of A.W.A.K.E.

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS