Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

17/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Marcia Patmos
Nhiếp ảnh:
Christopher Starbody

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS