Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

11/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Daniel Wingate
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Escada

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS