Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

12/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Jade Lai
Nhiếp ảnh:
Aitor Rosas

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS