Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

13/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Piotrek Panszczyk, Beckett Fogg
Nhiếp ảnh:
Charlotte Wales

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS