Fall 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

12/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Tadashi Shoji
Nhiếp ảnh:
Luca Tombolini

Nguồn: wwd.com

x

ALL SEASONS