Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

14/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Becca McCharen-Tran
Nhiếp ảnh:
Getty Images

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS