Fall 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

13/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Felipe Oliveira Baptista
Nhiếp ảnh:
Marcus Tondo
Người mẫu:
Fernando Cabral

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS