Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

15/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Stella Ishii
Nhiếp ảnh:
Emily Kinni

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS