Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

18/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Tim Weiland
Nhiếp ảnh:
Clement Pascal

Nguồn: wwd.com

x

ALL SEASONS