Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

18/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Veronica Miele Beard, Veronica Swanson
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Clover Canyon

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS