Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

18/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Anna Sui
Nhiếp ảnh:
Luca Tombolini
Người mẫu:
Jamie Bochert

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS