Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

19/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Francisco Costa
Nhiếp ảnh:
Marcus Tondo

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS