Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

19/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Marc Jacobs
Nhiếp ảnh:
Monica Feudi
Người mẫu:
Kara Gall

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS