Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

20/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Julien Macdonald
Nhiếp ảnh:
MarcusTondo

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS