Fall 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

21/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Serafina Sama
Nhiếp ảnh:
Courtesy of Isa Arfen

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS