Fall 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

20/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Jonathan Anderson
Nhiếp ảnh:
Alessandro Garofalo
Người mẫu:
Maja Strzelec

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS