Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

22/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Sarah Burton
Nhiếp ảnh:
Kim WestonArnold

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS