Thu 2016

Fall 2016 Ready-to-Wear

23/02/2016

Thực hiện bởi

Nhà thiết kế:
Victoria Beckham
Nhiếp ảnh:
Victoria Beckham

Nguồn: vogue.com

x

ALL SEASONS